Další služby

  • Poradenství
  • Přednášky, semináře,
  • Psychologické vyšetření intelektu, osobnosti, specifických nadání (např. pro výběr povolání
  • Mediace
  • Supervizní vedení týmů