Individuální psychoterapie

 

Vedle snahy o odstranění či zmírnění Vašich potíží se zároveň budeme snažit v průběhu psychoterapeutického procesu odkrýt také smysl a význam toho, co vstupuje bez ohlášení a nežádaně do Vašeho života. Zkusíme více rozvinout všímavost vůči těm stránkám Vašeho života, které možná doposud zůstávaly v pozadí. Více vstoupit do kontaktu s Vašim tělem, jeho řečí a potřebami ,sny, fantaziemi, obrazy, životními událostmi a náhodami, zkrátka potřebami Vaší duše v širším měřítku.

 

Setkání probíhají zpravidla v týdenním či dvoutýdenním intervalu (dle domluvy), délka sezení trvá buďto 50, nebo 90 minut (dle možností a individuální potřeby).