Skupinová psychoterapie

 

Cílovým zaměřením skupinové práce je zprostředkování lepší orientace, náhledu a efektivnějších způsobů zvládání různých variací potíží v sociálním kontaktu a prostředí.

 

Snažíme se porozumět porozumění příčinám vlastních ustrnulých způsobů myšlení, hodnocení a sebehodnocení, nepřiměřeného prožívání v určitých situacích. Současně s hlubším porozuměním pak hledáme způsoby regulace, žádoucích změn, nebo přehodnocení a objevení nového smyslu toho, co nám doposud připadalo nežádoucí.

 

Skupinová práce využívá oproti práci individuální přítomnosti většího počtu lidí. To umožnuje poskytnutí četnějších zpětných vazeb, intenzivnější prověření vlastních poznatků, zkušeností a předsevzetí, společně s možností nácviku nových, adaptivnějších způsobů sociálního chování.

 

Základním předpokladem pro možnost sdílení vlastních intimních záležitostí, které jsou velmi často v úzkém sepětí, nebo totožné s našimi potížemi, je bezpečí a důvěra. Proto je pro účast je závazné zásadní pravidlo: "Nepředávat a nezprostředkovávat informace, názory a pocity ze skupiny mimo ni".