Vyšetření, aneb čeho se bát

Vyšetření se skládá z :

  • přístrojových metod, které zjišťují úroveň kognitivních/poznávacích funkcí (pozornost, rychlost a správnost reakcí v podmínkách časové zátěže)
  • výkonových testů (paměť, pozornost)
  • osobnostních testů, zaměřených na klíčové vlastnosti a tendence chování v dopravních situacích

Delka vyšetření se pohybuje zpravidla mezi 2,5 až 3 h

K vyšetření je třeba přinést s sebou výpis z evidence řidiče a doklad o zdravotní způsobilosti k řízení

Posouzení psychické způsobilosti k řízení motorového vozidla se provádí podle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) v platném znění od 1. 8. 2011
a Vyhlášky č.277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů